Kalibrering Spårbart Intyg

 
Hur vet du att kylaggregatets temperaturlogger och/eller din handhållna kontrolltermometer registrerar och/eller visar rätt temperatur?
  • Spårbar kalibrering en gång per år, är ett säkert sätt att få reda på mätutrustningens prestanda.
  • Vi utför kalibrering på alla typer av fordonsmonterade temperaturloggar inklusive sensorer, utan att demontera utrustningen från kylaggregatet och/eller skåpet.
  • Vi utför kalibrering på alla typer av handhållna temperaturmätare och annan temperaturvisande utrustning.
  • Spårbart certifikat utfärdas vid varje tillfälle.
  • Påminnelse om förnyad kalibrering kan fås, om så önskas.